Máng cáp co T
Máng cáp co T
Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệMáng cáp - Co T: sử dụng để chia máng cáp thành 2 nhánh khác nhau xuất phát từ máng cáp ban đầu.
Liên hệ đặt hàng số hotline:
0976 54 54 55 hoặc 0904 877 239

 

Nhận xét & Thảo luận

option->map_title !=''){ $map_title = '
'.$this->option->map_title.'
'; } if($this->option->map_adrdress !=''){ $map_adrdress = '
Địa chỉ: '.$this->option->map_adrdress.'
'; } if($this->option->map_phone !=''){ $map_phone = '
Điện thoại: '.$this->option->map_phone.'
'; } $hien_map = "'".$map_title.''.$map_adrdress.''.$map_phone."'"; ?>

CHAT VỚI CHÚNG TÔI