Chi nhánh Miền Bắc:

Công ty Cổ Phần THC

VPGD: Phòng 710 nhà N3 Khu đô thị Đồng Tàu, P. Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Liên hệ: 0243 994 8494

Hotline: 0976 54 54 55/ 0904 877 239

option->map_title !=''){ $map_title = '
'.$this->option->map_title.'
'; } if($this->option->map_adrdress !=''){ $map_adrdress = '
Địa chỉ: '.$this->option->map_adrdress.'
'; } if($this->option->map_phone !=''){ $map_phone = '
Điện thoại: '.$this->option->map_phone.'
'; } $hien_map = "'".$map_title.''.$map_adrdress.''.$map_phone."'"; ?>

CHAT VỚI CHÚNG TÔI