Chi nhánh Miền Trung:

Công ty Cổ Phần THC

VPGD: Số 657 Trường Chinh, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng


Hotline: 0936 353 288

option->map_title !=''){ $map_title = '
'.$this->option->map_title.'
'; } if($this->option->map_adrdress !=''){ $map_adrdress = '
Địa chỉ: '.$this->option->map_adrdress.'
'; } if($this->option->map_phone !=''){ $map_phone = '
Điện thoại: '.$this->option->map_phone.'
'; } $hien_map = "'".$map_title.''.$map_adrdress.''.$map_phone."'"; ?>

CHAT VỚI CHÚNG TÔI