Đầu tư thêm hơn 1.000 tỷ đồng xây Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

Đầu tư thêm hơn 1.000 tỷ đồng xây Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

14/06/2017
Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, tháng 11/2017, Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Công tác ngoại vị thuộc Dự án Trung...

CHAT VỚI CHÚNG TÔI